Skip Navigation LinksHome » Activiteit

Ballenroof

Sport Judo
Leeftijd 8 jaar of ouder
Deelnemers vanaf deelnemers

Media

Klaarzetten

Station met 10 kinderen (= 5 tweetallen)

 • 5 stoeiplekken
 • Tweetal: één die bewaakt en één die afpakt
 • 1 bal per tweetal
 • 2 matten per tweetal
 • wellicht met tijdwaarneming per tweetal

Extra:

 • Een tweede of derde bal per stoeiplek

Opdracht

 • Probeer samen een ‘eerlijke’ manier te vinden om de bal van de bewaker af te pakken.
 • Probeer samen een ‘eerlijke’ manier te vinden om de bal niet te laten afpakken.
 • Lukt het ook nog als de bewaker (steeds) meer weerstand biedt?

Regels

 • Algemene stoeiregels!

Startregel:

 • Beide spelers tellen: Speler A telt ‘1’, speler B telt ‘2’, speler A telt ‘3’, beiden: “Hajime!”

Stopregels:

 • Stop is stop! Als een van de twee spelers “Stop!” roept, stopt het spel direct.

Verder stoppen:

 • Als de bal is afgepakt.
 • Als de bal een halve minuut is vastgehouden.

Wisselregels:

 • Als het spel gestopt is, wisselen de twee spelers van taak.
 • Op commando wordt gewisseld van spelpartner.

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Is er geen veilige omgeving? Verwijder obstakels rond de mat.
Zorg voor een veilige afstand tussen de tweetallen onderling (± 2 meter).
Willen verschillende kinderen (jongens en
meisjes) niet met elkaar stoeien?
Groepsleerkracht maakt ‘acceptabele’
tweetallen.
Jongens met jongens, meisjes met
meisjes laten stoeien.
Spelers mogen zelf tweetallen maken.
Beschik je niet over voldoende judomatten? Je kunt ook stoeien op aaneengeschoven turnmatten, een dikke valmat of een schone grasmat
Zie materiaalsuggesties in de inleiding
Maken de spelers ruzie of houden ze zich niet (voldoende) aan de regels? Voeg bij toerbeurt een scheidsrechter of spelverdeler toe.
Vergeten de spelers de tijd (25 seconden) bij te houden? Voeg tijdwaarneming toe.
Lukt 't Is er sprake van een niveauverschil? Laat kinderen zelf een oefenpartner kiezen en indien mogelijk ook van partner
wisselen.
Neemt de afpakker te weinig initiatief? Een tweede afpakker toewijzen.
De bewaker met slechts 1 arm laten bewaken.
Laat de afpakker de bal te snel los? Een kleinere bal, werpring of een kussen geven.
Een tweede bewaker toewijzen.
Leert 't Is de bewaker handiger of sterker dan de
afpakker?
Zet twee spelers in om de bal af te pakken.
De bewaker moet met de rug op de grond blijven liggen.
In plaats van een bal, kun je ook een kussen, doek of een werpring gebruiken.
Laat de bewaker twee grote ballen vasthouden waarvan er maar één afgepakt hoeft te worden.
Laat de bewaker bijvoorbeeld ook nog wat tennisballen vasthouden.
Is de afpakker sterker dan de bewaker? Laat de afpakker twee tennisballen vasthouden.
Speel met twee bewakers tegen één afpakker.
Zijn de spelers toe aan een extra opdracht? Laat de kinderen samen (nog) een eerlijke manier bedenken om de bal te verdedigen en/of af te pakken en laat ze dit demonstreren.
De afpakker krijgt een blinddoek om.
Leeft 't Worden de spelers overenthousiast? Wissel van oefenpartner als emoties de overhand krijgen.
Spreek de spelers aan op verantwoordelijkheid voor de partner.
Kies voor een andere opdracht of oefening.
Zijn de spelers toe aan een nieuwe uitdaging? Het succes laten turven: bij winst krijg je een blokje. Wie heeft uiteindelijk de hoogste toren?
Laat de winnaars telkens met elkaar spelen.
Speel het spel groepsgewijs. Welke groep heeft bijv. na vijf minuten de meeste ballen?
Overleg met de spelers hoe het spel leuker gemaakt kan worden:
- nieuwe regels laten verzinnen en uitproberen;
- met een blinddoek om laten stoeien.