Welkom bij ‘Sla je slag!’

afbeelding_home_slajeslag
Bij het beoefenen van een sport of tijdens de gymles blijkt dat de fijne motoriek een aandachtspunt is voor veel kinderen. Om dit te verbeteren is er een lesprogramma ontwikkeld, met daarin uitdagende en leerzame oog-hand- en racketspelen voor kinderen van 5 tot 8 jaar. 

Met dit lespakket willen wij aansluiten bij de leerlijnen van het basisonderwijs en meer aandacht vragen voor de ontwikkeling van de oog-handcoördinatie van het kind. Sla je Slag is een lespakket voor het onderwijs, maar ook voor de buitenschoolse opvang en op de sportvereniging. 

In totaal zijn er 24 oefeningen ontwikkeld die op diverse manieren gespeeld kunnen worden tijdens de les. Het uitzetten van een parcours, maar ook een enkele oefening naast de les, is mogelijk. 

In het menu aan de bovenzijde vindt u meer informatie en de oefeningen. Bij elke oefening vindt u een filmpje en diverse foto’s om de oefening te verduidelijken. 
 
Wij wensen u veel succes en plezier!