Hoe werkt het?

afbeelding2_website
Het pakket bestaat uit 12 oog-handspelen en 12 racketspelen, die zijn beschreven in aparte leskaarten. In de beschrijving wordt de methode “Loopt ‘t?, Lukt ‘t?, Leeft ‘t?” toegepast. Tevens worden onder het kopje “Later” suggesties gedaan voor het moeilijker maken van de activiteit. 
 
De activiteiten kunnen los van elkaar gecombineerd en al dan niet in een groepsles worden aangeboden. Ze zijn gemakkelijk in te passen in de lesmethodes, welke worden toegepast in het basisonderwijs. De begeleider is vrij om zijn/haar organisatievorm te kiezen. 
 
Alle oefeningen zijn gericht op de oog-handcoördinatie van het kind die, gezien de ontwikkeling in fijne motoriek, voor veel kinderen erg lastig is. Bij de ontwikkeling van de leskaarten is onderscheid gemaakt tussen de oog-handspelen en de racketspelen. Welke spelen eerst worden uitgevoerd, is niet van groot belang. Naar onze mening zijn de oog-handspelen een goede voorbereiding op de racketspelen en zal deze volgorde het meest gehanteerd worden. De sportspecifieke kennismaking bij een racketsportvereniging is de laatste fase, waarbij een specifieke keuze wordt gemaakt uit een van de vier sporten. Het aanbod van de vier racketsportbonden is te vinden onder 'De Bonden'. 
 
Onder het kopje ‘Meer informatie’ vindt u aanvullende informatie over Sla je Slag. U kunt daar lezen wie betrokken zijn bij de ontwikkeling van deze lespakketten en vindt een handige lijst met materialen die bij de lessen worden gebruikt. Verder leest u er meer over het principe van het Action Type dat is toegepast bij de ontwikkeling van de spelen.