Hangende bal slaan

LeerlijnenMikken

Media

Klaarzetten

 • Twee spelers: één slagman en één wachter;
 • 1 foambal met een doorsnede van 30 centimeter;
 • 1 zak om de foambal in te doen;
 • 1 springtouw, om de zak mee vast te maken boven de ringen;
 • 1 ringenstel om de zak aan vast te maken;
 • 1 mat als slagplaats, twee meter van het ophangpunt;
 • 1 knuppel of tennisracket;
 • 1 wachtplek als zitplaats voor de wachter.

Opdracht

 • De leerling pakt de zak met de bal.
 • Gaat op de mat staan.
 • De leerling laat de bal los zodat deze weg zwaait.
 • En pakt dan het racket of de knuppel.
 • Telkens als de bal terugkomt, probeert de leerling de bal te slaan.

Regels

 • Slagman moet op de mat staan als de bal wordt geslagen.
 • De wachter blijft op de wachtplek.
 • Na tien keer slaan, wisselen van functie.

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Er is geen ringenstel. Hang de zak op aan een klimtouw, een schuin wandrek of een basketbalring.
Is er een alternatief voor de tas met bal? Hang een shuttle op aan een touwtje. Laat de leerling met een badmintonracket slaan.
De wachter komt gevaarlijk dichtbij de slagman. Spelregels herhalen.
Is de wisselregel onduidelijk? Stel een wekker in op dertig seconden. Hierna wisselen.
Lukt 't De bal wordt niet vaak geraakt. Zonder slinger de bal proberen te raken (de bal stilhangen indien nodig).
Leg de mat dichterbij.
Sla de bal recht naar voren, dan komt de bal ook recht terug.
Sla de bal niet te hard, maar probeer de bal precies in het midden te raken.
De vaart is uit de zwaai en de bal kan niet vanaf de mat geraakt worden. De slagman gaat de bal ophalen en speelt weer vanaf de mat.
Leert 't De bal wordt steeds goed geslagen. De slagman legt de mat iets naar achteren.
De bal hoger hangen (bovenhandse slag).
Doe een kleinere bal in de zak.
Probeer met de backhand de bal te raken.
In een andere richting staan en slaan. Probeer de bal in een schuine richting weg te slaan. Verander op de mat van positie en sla de bal weer weg.
Leeft 't De uitdaging verdwijnt. Maak er een mikspel van. Zet op een kast pilonen die door de slingerende bal geraakt worden (zie foto).
Introduceer een puntentelling. Hoe vaak lukt het om de bal achter elkaar te raken?