Vangspel

LeerlijnenJongleren

Media

Klaarzetten

 • Twee spelers: één gooier en één vanger;
 • Omgekeerde pylon als vangmiddel;
 • 1 tennisbal, 1 shuttle, 1 tafeltennisbal, 1 squashbal en 1 pittenzak;
 • 1 verzamelbak voor de speelvoorwerpen;
 • 2 markeringsplekken op drie meter afstand.

Extra

 • Extra afstandstrepen op vier en vijf meter;
 • Indiacashuttle als werpvoorwerp;
 • Een lijn om overheen te gooien;
 • Een racket om de bal mee op te vangen.

Opdracht

 • De gooier gooit elk speelvoorwerp onderhands met een boog in de richting van de omgekeerde pilon.
 • De vanger probeert het voorwerp in de pilon te vangen.

Regels

 • De gooier en vanger staan achter de markeringsplek.
 • Na vijf keer gooien de gemiste voorwerpen halen en wisselen van functie.

Tips

  Wat zie je? Wat doe je
Loopt 't Er is geen pylon. Vang met een emmer, tas, ‘schort’ of tennisballenkoker.
Er zijn geen verschillende speelvoorwerpen. Vijf dezelfde ballen gebruiken.
De beurt duurt te kort. De gooier mag tien voorwerpen wegspelen.
Eén bal gebruiken. Na elke vangst de bal terugrollen.
De ballen stuiteren weg. Baken het veld af of werk in een hoek van de zaal.
Lukt 't Het speelvoorwerp wordt te hard aangegooid. Verklein de afstand naar 1,5 meter.
Probeer te mikken in de pilon.
Pittenzakjes gooien makkelijker.
Goed aangespeeld voorwerp wordt niet gevangen. Een groter vangdoel, bijvoorbeeld een emmer.
Afstand verkleinen naar twee meter.
Werk in het begin alleen met ballen. Deze vangen na een stuit.
De gooier gooit de bal te strak (laag). De bal over een lijn gooien.
Leert 't De bal wordt goed aangegooid en gevangen. Vergroot de afstand.
Kleiner vangdoel (bijvoorbeeld een ballenkoker).
Het aangooien gaat goed. Gooi de bal bovenhands.
Het speelvoorwerp met de hand naar de pilon slaan.
Het vangen gaat prima. De bal vangen met de handen.
De speler vangt de bal naast zich.
Leeft 't Stel een vraag. Hoeveel kracht heb je nodig om te gooien met de verschillende speelvoorwerpen en bij de verschillende afstanden?
Introduceer een puntenteling. Wie krijgt van de grootste afstand alle voorwerpen in de pilon?
Bedenk een leuke truc. De vanger vangt zittend.
De vanger vangt het speelvoorwerp boven het hoofd.
Later Maak het moeilijker. Speel de bal met een racket.