De Bonden

afbeelding_bonden

In het voorjaar van 2011 kwamen de racketsportbonden voor het eerst bij elkaar en werd de ervaring gedeeld dat kinderen op jonge leeftijd moeite hebben met een racketsport (of een vorm daarvan) naar behoren te beoefenen. Er werd geconstateerd dat er weinig oefeningen beschikbaar zijn die specifiek gericht zijn op de ontwikkeling van de oog-handcoördinatie van het kind. Met ondersteuning van NOC*NSF zette Badminton Nederland, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, Nederlandse Tafeltennisbond en Squashbond Nederland een samenwerking op om op korte termijn deze leemte in oefenvormen samen op te vullen.
Het gemeenschappelijke doel dat wordt nagestreefd is vergroting van de aandacht voor ontwikkeling op het gebied van oog-handcoördinatie van kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. De doelgroep waarop wij ons primair richten zijn de professionals die in de dagelijkse praktijk werken met deze kinderen: vak- en groepsleerkrachten van basisscholen. Secundair menen wij dat de spelen (wellicht met enkele aanpassingen) zeer goed uitvoerbaar zijn onder leiding van combinatiefunctionarissen, sportbuurtcoaches, jeugdtrainers en groepsleiders.

Sla je Slag biedt oefenvormen die aan de basis staan van de ontwikkeling van de oog-handcoördinatie van het kind. Het zijn veelal niet sportspecifieke oefeningen. De sportbonden hebben binnen hun eigen aanbod diverse producten die aansluiten bij de oefeningen van Sla je Slag. 
 
Koninklijke Nederlandse Lawntennis Bond

Nederlandse Tafeltennisbond
 

Squashbond Nederland 

Badmintonbond Nederland
 

Op de website van de bond kunt u meer informatie vinden over een van deze projecten.