Meer informatie

afbeelding_website_meer_info

Betrokken partijen

Sla je Slag is een initiatief van vier Nederlandse racketsportbonden, welke ondersteund is door het NOC*NSF. De Nederlandse Tafeltennisbond, Squash Bond Nederland, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond en Badminton Nederland, hebben Stichting Leerplanontwikkeling Nederland de opdracht gegeven de leskaarten voor de oog-hand- en racketspelen te ontwikkelen. Op de pagina ‘De Bonden’ treft u meer informatie over de racketsportbonden en hun visie op Sla je Slag in relatie tot hun productaanbod.

Materiaallijst

De oog-hand- en racketspelen van Sla je Slag zijn speciaal ontwikkeld om uit te voeren in een normale schoolomgeving (gymlokaal of gymzaal). De materialen die bij de spelen worden gebruikt, zijn in vrijwel elke gymzaal standaard aanwezig. Op de materiaallijst kunt u vinden welke materialen u allemaal nodig heeft om alle spelen te kunnen spelen. Op de leskaart staat per spel aangegeven wat u nodig heeft.

Klik hier voor de volledige materiaallijst.

Spelen gezien vanuit het Action Type

Bij de ontwikkeling van de spelen is rekening gehouden met het principe van het Action Type. De spelen gaan uit van een situatie waarbij de individuele motorische ontwikkeling van elk kind verschilt.

Klik hier voor meer informatie over het Action Type.

Spelen Moet! 
De relatie tussen motoriek, cognitieve vaardigheiden en schoolresultaten, daar richt Spelen Moet! zich op. Het belang van motoriek bij de ontwikkeling van het kind en vaardigheden staan hierbij centraal.

Klik hier voor meer informatie over Spelen Moet!